Kies hier uw gewenste pagina

White papers

Innovatiekracht: onderdeel van een toekomstvaste organisatie

Inhoudsopgave

 • Definitie
 • Facts & figures
 • Typen innovatie
 • De impact van innovaties

 • Innovaties in de praktijk
 • Innovatie in elke fase van de PLC
 • Procesfasen bij innovatie
 • Processtappen bij innovatie

 

Definitie

Innovatie kan worden gedefinieerd als het succesvol implementeren of naar de markt brengen van een nieuw idee en/of uitvinding. Innovatie kan betrekking hebben op:

 • De product- of dienstportfolio (b.v. de ipad of een video conference met de huisarts)
 • het leverings- en verdienmodel (b.v. Software as a Service, pay per use cloudhosting)
 • het productiemodel (b.v. nieuwe fabricage-technologie)
 • De organisatie (b.v. implementatie van 'het nieuwe werken')

Facts & figures


In Nederland is de afgelopen jaren ongeveer 1% van het aantal arbeidsjaren aan R&D besteed. Hiermee bevindt Nederland zich in de Europese middenmoot. Bijna 70% van de R&D wordt in Nederland uitgevoerd in de industrie, met name bij de grotere bedrijven. Ongeveer 30% komt voor rekening van de dienstensector. 

Volgens het innovatieplatform was de dienstensector in Nederland in 2009 verantwoordelijk voor 73,1 % van het BNP (commercieel: 49,1% , publiek 24,0%) en 80% van de werkgelegenheid. In mondiaal perspectief behoort zij daarmee in de top. Ook de productiviteit van de dienstensector in Nederland is in mondiaal perspectief hoog :

 • Totaal diensten: 3de positie
 • Transport & Logistiek: 1ste positie
 • Handel : 3de positie
 • Financiële bemiddeling : 7de positie
 • Persoonlijke diensten: 8ste positie
 • Telecom / elektronica: 12de positie
 • Zakelijke diensten: 18de positie

Volgens het innovatieplatform worden de 'Knowledge Intensive Business Services (KIBS)', onderdeel van de zakelijke diensten, steeds belangrijker voor de concurrentiekracht van bedrijven. De afgelopen 10 jaar zijn de KIBs verdubbeld en voor de komende jaren wordt een groei verwacht van 8-10%.Typen innovatieInnovaties kunnen in 4 typen worden worden geclassificeerd o.b.v. 2 primaire criteria: (1) de technologische sprong en (2) de mate waarin het consumentengedrag wordt gewijzigd.

Vaak wordt ook de 4-p classificatie gebruikt, die wellicht wat toegankelijker is:

 • productinnovatie (nieuw model auto of smartphone)
 • procesinnovatie (JIT, e-commerce)
 • positioneringsinnovatie (bestaand product anders positioneren)
 • paradigma-innovatie (nieuwe denkwijze, gebruikersscenario's, en producten)

De impact van innovatiesUit het bovenstaande schema blijkt dat radicale- en strategische innovatieseen groot effect hebben op organisaties. Dit effect is groter naarmate de het bedrijf groter van omvang is. Ingesleten waarden, normen, werkwijzen, patronen, geloofssystemen etc. dienen te worden verlaten. Dit vergt veel energie en kan het innovatieproces frustreren. Het verdient aanbeveling dit type innovaties in een gesepareerde, autonome omgeving te organiseren. Dit kan door een intrapreneurial unit met vergaande bevoegdheden of door samenwerking met andere bedrijven (joint ventures, non-consolidated take-overs). Substantiële - en radicale innovatiesvergen over het algemeen eenhogere inspanning t.a.v. marktontwikkeling.Innovaties in de praktijkHetleeuwendeelvan de innovaties betreft echter incrementeleinnovaties. Het betreft hier (1) verbeteringen van de product/dienst, (2) ontwikkeling van nieuwe varianten of (3) de ontwikkeling van een nieuwe generatie (moderner, meer voordelen, maar veelal vergelijkbare functionaliteit). Daarnaast is Service Design sterk in opkomst. Bij Service Design staat, naast het (materiële) product, tevens de dienstverlening rondom het product centraal. Infrastructuur, dienstprocessen en communicatie zijn hierbij belangrijke componenten. Door incrementele innovaties kan de productlevenscyclus meerdere keren worden opgerekt, maar uiteindelijk zal het product of de dienst worden verdrongen door innovatie door substantiële, strategische of radicale innovaties. De wijze waarop de laptop de omzetvolumes voor desktop heeft doen dalen, en de tablet op haar beurt weer de omzetvolumes voor laptops en notebooks onder druk zet, is hier een goed voorbeeld van.Innoveren is mogelijk in alle fase van de productlevenscyclusBinnen elke basis strategie o.b.v. klantwaardeprofiel (cost leadership, product leadership of customer intimacy), EN binnen elke fase van de 'product life cycle' kan innovatie plaatsvinden. In het hieronder staande overzicht worden de verschillende typen innovatie inzichtelijk gemaakt.

Fase in het innovatieproces

Innovatie kan worden gedefinieerd als het succesvol implementeren of naar de markt brengen van een nieuw idee en/of uitvinding. Het innovatie proces is op te delen in 4 fasen:

1. De initiatiefase
In deze fase ontstaat het idee of wordt het idee of de uitvinding geïdentificeerd. In deze fase wordt ook een eerste inschatting gemaakt van de vraag, waaraan het product of dienst kan voldoen. Het idee wordt vaak omschreven in functionaliteiten (wat kan het, wat biedt het de gebruiker), potentiële doelgroepen en vormgeving (op basis van schetsen). In deze fase wordt ook een eerste inschatting gemaakt wat er voor nodig is binnen strategische portfolio en de strategische intenties. Tevens wordt gecalculeerd wat de potentiële waardecreatie van het concept is (winst, cashflow, spin-offs, kruisbestuiving binnen de product-/dienstportfolio etc.) en welke investeringen dienen te worden gedaan (ROI, IRR, etc). Tot slot wordt vastgesteld in hoeverre de middelen binnen het bedrijf aanwezig zijn en toegewezen kunnen worden om het concept te ontwikkelen en te implementeren

2. De validatiefase
In deze fase wordt bekeken in hoeverre het nieuwe concept past binnen de strategische portfolio en de strategische intenties. Tevens wordt gecalculeerd wat de potentiële waardecreatie van het concept is (winst, cashflow, spin-offs, kruisbestuiving binnen de product-/dienstportfolio etc.) en welke investeringen dienen te worden gedaan (ROI, IRR, etc). Tot slot wordt vastgesteld in hoeverre de middelen binnen het bedrijf aanwezig zijn en toegewezen kunnen worden om het concept te ontwikkelen en te implementeren. In deze fase zal het partnermodel vorm krijgen. De uitkomst van deze fase is een geautoriseerd en gecommitteerd Business Development project.

3. De ontwikkelingsfase
In de ontwikkelingsfase wordt gestart met de daadwerkelijke ontwikkeling van de innovatie. Allereerst dient een project- of programmaplan te worden geschreven, waarin o.a. scope, begroting, tijdsplanning, bemensing en kwaliteitseisen worden behandeld. Aan de hand van een functioneel ontwerp en technisch ontwerp kan een mock-up, 'proof of concept' en/of Beta versie worden ontwikkeld, getoetst en geëvalueerd. Het is zinvol om in deze fase aandacht te besteden aande impact voor de organisatie bij
een eventuele implementatie. Veel innovaties raken in meer of mindere mate de processen van inkoop, productie, levering, ordering, facturering, marketing en verkoop. Kan de innovatie worden ingebed in de bestaande processen, of dienen nieuwe processen te worden ontworpen. Wordt de innovatie goedgekeurd en vrijgegeven voor productie, dan zal in veel gevallen een (beperkte) pilot worden uitgevoerd. In deze pilot kan de innovatie bij klanten worden getoetst op o.a. functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, etc. De uitkomst van deze fase is een goedgekeurde innovatie, een impact-analyse voor implementatie en verfijnde kostencalculaties.

4. De implementatiefase
In deze fase worden de definitieve processen ingeregeld om de innovatie te kunnen leveren. Dit raakt vrijwel alle afdelingen in de organisatie. De inkoopcontracten moeten worden afgesloten, evt. nieuwe productiestraten dienen te worden gerealiseerd, logistieke processen moeten worden aangepast. Het nieuwe product of de nieuwe dienst moet kunnen worden gefactureerd, in toenemende mate op basis van 'pay per use' . Voorfinanciering voor b.v. lease-producten of -diensten dient te worden geborgd. Marketing zal overuren draaien om de marketingmix definitief in bepalen en in te regelen. Verkooporganisatie dienen in deze fase te worden getraind.

Al met al verandert er plotseling veel in de organisatie. In deze fase in de organisatie ook het meest kwetsbaar voor veranderingsweerstanden. Gelijktijdig wordt de druk om te het product te leveren of de dienst 'live' te krijgen (na een geslaagde pilot) groter dan ooit. Dit proces kan het beste worden begeleid door een relatief onafhankelijke project,- programma-, of interim manager, aangevuld met een veranderkundig manager of adviseur.

Auteur: Anthony van de Wiel

Als u dit artikel waardeert, laat het de wereld weten  

inschrijven nieuwsbrief

 

Wilt u ook eens publiceren? Of reageren op onze artikelen.

Wij horen het graag

Inschrijven nieuwsbrief

http://eepurl.com/b1n_ev

×

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

  

Wij nemen dan contact

met je op en zetten de

mogelijkheden  op een rijtje.

  

 

×

×
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Privacy policy